Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

MOBBING

Under er samlet noen lenker som fører til informasjon om mobbing.

Mobbing skal stoppes
Dette er en blog med fokus på mobbing i skole, arbeidsliv og ellers i samfunnet.

Synzygus - organisasjon mot mobbing
Synzygus er en forening som på frivillig basis driver forebyggende arbeid blant ungdom for å bekjempe mobbing.

FBm - Felles Bekymring metoden
FBm er en metode for å forhindre mobbing.

Megling - Hvordan kan mobbing løses?
Tore Lende har tanker om hvordan mobbing kan løses.

Samtak - Kompetanseutviklingsprogram for PPT og skoleledere
Samtak har en liten side om mobbing. I menyen på denne siden kan du også velge "lærerveiledning" for å se en lærerveilednig om mobbing.

AFAM - Anonyme Foreldre Av Mobbeofre
AFAM er en landsdekkende forening som gir bistand til mobbeoffer i skolesammenheng. De kan tilby assistanse ved brevskriving, tilstedeværelse på møter og konferanser, eller bare lytte dersom du trenger noen å snakke med om problemet.

Skoleplassen
Skoleplassen har en fyldig og fin side om mobbing, med lenker til avisartikler om temaet, samt lenker til andre nettsteder.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant