Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

LÆREMIDLER

Alveland
Alveland.com har blant annet en side med interaktive oppgaver for skolen. Sjekk også ut siden for mange andre lenker og informasjon.

Gruble.net
Gruble.net inneholder interaktive oppgaver innen ulike temaer og fag, og er ment som et tilbud til barn og unge i skolealder. Mange oppgaver kan også egne seg i videregående skole og for voksne.

skolepc.no
Her håndteres brukte PC-er for næringslivet, klargjøring av utstyret, og utsendelse av klassesett til skolene.

netteksamen.no
Verktøy som gjør det mulig å gjennomføre prøver, oppgaver og eksamener via Internett. 30 dagers gratis prøveperiode.

KRL-lærebok
Interaktive lærebøker i KRL-faget for ungdomstrinnet, og KRL-fagressurser for de andre klassetrinnene på grunnskolen.

Arcol AS
Nettvarehus for læremidler.

Skolekart
Her selger kartbutikken.no skolekart.

Matematikkforlaget
Utvikler alternative matematikkbøker for grunnskole og videregående skole. Her kan du lese bokanmeldelsen av en disse bøkene: Matte med teskje.

Matemania
Matemania er et læremiddel (i flash) hvor matematikk kan læres på en artig måte. Det digitale læremiddelet er mest beregnet for ungdomsskolen, og er utviklet i samarbeid mellom matematikkseksjonen og Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen og Caspar Forlag. For å komme inn på sidene for ungdomstrinnet, trengs det brukernavn og passord! Det kan også leses mer om nettstedet her.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant