Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

GYM / KROPPSØVING

Barnas skiklubb (for voksne)
Barnas skiklubb har lagt ut nettsider som primært er ment for lærere som ønsker tips og ideer til organisering av skiaktiviteter, men er også aktuelle for foreldre, trenere og alle andre som tilrettelegger skiaktivitet for barn og unge.

Barnas skiklubb (for barn)
Her ligger det mye informasjon og mange muligheter, som for eksempel distansekort på nett, der barna kan registrere antall kilometer de går på ski, gå på skieventyr osv.

Idrettshistorie
Kragerø vgs har laget en presentasjon av idrettshistorie, både i verden og i Norge.

LFF
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen (LFF) arbeider for å styrke den fysiske aktivitet i skolen. Dette omfatter både faget kroppsøving og den leik og idrett som skjer i skolens regi.

Asgeirs svømmeside
Regler og ideer om svømmeundervisning i skolen. Prosjektoppgave av Asgeir Klokk ved Høgskulen i Volda.

Selvforsvar i skolen
Hva med å undervise litt selvforsvar i kroppsøvingstimen?

Idebank
Idebank for kroppsøving. Prosjektoppgave av Rasmus Mork ved Høgskulen i Volda.

Ideer for ballspill
Undervisningsopplegg for bruk av ballspill i kroppsøvingstimene. Prosjektoppgave av Michael Eide ved Høgskulen i Volda.

Læreplan - Kroppsøving på grunnskolen
Læreplan for kroppsøving på grunnskolen (L97). Når du kommer inn på siden, klikk først på det store bildet, deretter kan du velge "Kropssøving", og velge hvilket klassetrinn du vil lese læreplanen for.

Veiledning - kroppsøving på vgs
Veiledning til kroppsøving på den videregående skolen.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 25. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant