Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Retningslinjer for pedagogiske tiltak for elever med tourettes syndrom

Sheryl K. Pruitt, M.Ed. (1997)
Oversatt og bearbeidet av Grete Bryhn
Utgitt i NK-INFO 2-2001 av Nasjonal Kompetanseenhet for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi

Vær klar over at |  Om miljøet |  Spesielle tiltak |  Konkrete tiltak |  Kontaktadresse

Vær klar over at

Å få en tidlig diagnose er helt avgjørende for å kunne hjelpe barn med TS.

Medisinering bestemmes etter individuell vurdering, på grunnlag av tilbakemeldinger fra dem som arbeider med barnet.

TS kan ha en varierende innvirkning på barnets prestasjonsnivå over tid.

Det er viktig å se hele barnet, ikke bare tilstanden TS.

Det er viktig å holde seg oppdatert om faglige nyvinninger på feltet.

Foreldre kan være en uvurderlig støtte i arbeidet med barnet, også i skolesammenheng.

Om miljøet

Vær klar over at de fleste elever med TS lærer best i et moderat strukturert miljø med en viss fleksibilitet.

Plasser eleven foran læreren for å redusere forstyrrelser fra andre elever til et minimum, hvis da ikke ticsene er alt for distraherende for de andre, eller gjør eleven med TS alt for flau. Hvis så er tilfelle, plasser eleven ytterst i første pultrekke.

Prøv å unngå å plassere eleven nær noe som kan distrahere som for eksempel døren, eller et vindu.

Prøv å gi eleven et stille sted hvor han/hun kan jobbe i fred en krok atskilt med skjermbrett, en plass på biblioteket el., eller bruk øreklokker som reduserer støy.

Gi en elev med ekkolali (som gjentar instrukser eller informasjon) et sted å sitte hvor andre elever ikke blir forstyrret.

Bruk avtalte, visuelle cues for å hjelpe eleven til å vende tilbake til arbeidet etter perioder med tics, eller når han/hun har blitt forstyrret.

Spesielle tiltak

Gi visuelle eller auditive tegn, og evt. annen støtte, for å gjøre det lettere for eleven å høre etter.

Gi korte instruksjoner og forsikre deg om at dette er forstått før du går videre.

La eleven arbeide i korte, intense perioder med pauser mellom.

Sørg for at elever med TS har muligheten til lettere "fysisk aktivitet". For eksempel kan myke tøydyr som kan klemmes på, redusere hyperaktiviteten og øke oppmerksomheten.

Gjør avtaler med eleven om arbeid som kan gjøres på forhånd.

Vurdér den negative virkningen av stress i alle skolesituasjoner.

Sørg for at eleven har et sted han/hun kan trekke seg tilbake og være i fred når ticsene blir særlig intense.

Varier oppgavene for å øke oppmerksomhet og konsentrasjon.

Konkrete tiltak

Introduser ett nytt begrep, eller én ny ferdighet om gangen, sjekk om eleven har forstått, og få han/henne til å gjenta det du har sagt.

Sørg for at eleven konsentrerer seg om det som er vesentlig ved å si: "Dette er viktig" før du kommer til poenget.

Nummerer og del opp oppgavene.

Uthev viktige uttrykk eller begreper som inngår i oppgaven.

Del ut oversikter og kopier av eventuelle overhead.

Gi både skriftlige og muntlige instruksjoner med visuelle cues.

Forkort oppgaver som først og fremst går på mestring av nøkkelbegreper.

Sjekk om eleven har skrevet riktig ned det han/hun skal gjøre.

La eleven levere alternativer til skriftlige oppgaver, for eksempel snakke inn en stil på bånd i stedet for å skrive den.

Del opp arbeidet som skal gjøres i mindre enheter - særlig hvis det dreier seg om oppgaver som skal gjennomføre over lengre tid.

Gi eleven ekstra støtte og oppmerksomhet under arbeidet med oppgaven.

Gi eleven ett ark å arbeide med om gangen.

Kontaktadresse

For ytterligere informasjon og eller hjelp, kan vi nåes på følgende måte:

Norsk Tourette Forening
Postboks 4568, Nydalen
0404 OSLO

Telefon: 22 79 94 14

Hjemmeside: www.touretteforeningen.no

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant