Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

SKOLESITATER

Under er det listet opp ulike sitater og ordtak om kunnskap, skole og læring. Disse er kopiert fra sitatsiden Siterte Sitater (ordtak.no) med tillatelse. Tusenvis av andre sitater og ordtak innen mange forskjellige temaer kan leses på Siterte Sitater (ordtak.no).

Skole og læring |  Kunnskap

Skole og læring

Å vite hvordan man oppmuntrer, er kunsten ved å lære fra seg.
Henri Frédéric Amiel

Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det.
Aristoteles

Skolen er ikke livet, og livet innretter seg ikke etter skolen; det er skolen som skal innrette seg etter livet.
Karen Blixen

Jeg lærer stadig!
Michelagelo Buonarotti

Man lykkeønsker ikke en lærer fordi han lærer andre at to og to er fire. Man lykkeønsker ham muligens fordi han har valgt en så vakker livsgjerning.
Albert Camus

Jeg elsker å lære, men hater å bli undervist.
Winston Churchill

Alle barn har gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den.
Roald Dahl

Tid lærer mer enn mange bøker.
Dansk ordtak

Noen må gjøre det verst, sa gutten, han skulle på skolen.
Dansk ordtak

Det var sannelig skjørt, sa læreren om guttens øre.
Dansk ordtak

Man skal lære av den skole man går i.
Dansk ordtak

Bort med all bedrøvelse, sa gutten, læreren hans var død.
Dansk ordtak

Skal dere slåss her inne, sa læreren, så må dere gå utenfor.
Dansk ordtak

Den finner da på alt mulig nytt, sa gutten, han skulle lære å lese.
Dansk ordtak

Utdannelse er å kaste perler for ekte svin.
Irwin Edman

Tvungen lærdom varer ikke lenge.
Finsk ordtak

Man lærer så lenge man lever.
Giambattista Gelli

I det hele tatt lærer man bare av det man elsker.
Johann Wolfgang von Goethe

Den som er for gammel til å lære, har trolig alltid vært for gammel til å lære.
Henry S. Haskins

Formålet med å undervise et barn er å gjøre det i stand til å klare seg uten sin lærer.
Elbert Hubbard

Hva av bøker læres, har jeg lært - og enda mer.
Henrik Ibsen

Gymnaser er steder hvor småsten blir polert og diamanter gjort matte.
Robert G. Ingersoll

Å lære kan gi ære.
Islandsk ordtak

Boklig lærdom kan ikke legges i matskapet.
Islandsk ordtak

Sunt bondevett er bedre enn boklig lærdom.
Islandsk ordtak

Skoletiden var trist, og jeg har glemt det meste, til og med hvorfor jeg var så redd.
Tove Jansson

Å undervise er å lære to ganger.
Joseph Joubert

Skolen er de voksnes sammensvergelse.
Franz Kafka

Jeg hører og glemmer. Jeg ser og husker. Jeg gjør og forstår.
Konfucius

Å lære uten å tenke har ingen verdi. Å tenke uten å lære er farlig.
Konfucius

En lærer er en som i sin ungdom likte lærere.
Henry Louis Mencken

Man kan ikke forvente at en gutt er ødelagt før han har gått i en god skole.
Hector Hugh Munro

Man lærer så lenge man har elever.
Nordisk ordtak

Mange vil være mester før de er utlært.
Norsk ordtak

Bok alene gjør ingen klok, sa kjerringa, hun svidde grøten med nesa i kokeboka.
Norsk ordtak

Bare bok gjør ingen klok.
Norsk ordtak

Bedre ulært enn ille lært.
Norsk ordtak

Ungdoms lære er alderdoms lære.
Norsk ordtak

Lyde og lære er ungdoms ære.
Norsk ordtak

Med disiplin og trening slutter man som mester.
Norsk ordtak

Det er mangt et godt hode under en gammel hatt.
Norsk ordtak

Det første en mester gjør, er å lære.
Norsk ordtak

Den lekse man lærer som ung, er aldri tung.
Norsk ordtak

Det er mye vondt her i verden, sa gutten, han skulle lære å lese.
Norsk ordtak

Barnets første undervisning skal aldri være en hodets, aldri en fornuftens sak - den skal evig være en hjertets sak, en mors sak.
Johan Heinrich Pestalozzi

Barna begynner på skolen som spørsmålstegn og forlater den som punktum.
Neil Postman

Man lærer ved å lære andre.
Lucius Annæus Seneca

Vi lærer ikke for skolen, men for livet.
Lucius Annæus Seneca

Den som kan noe, gjør det. Den som ikke kan noe, underviser.
George Bernard Shaw

Hva vi ønsker å se, er barnet på jakt etter kunnskap, og ikke kunnskapen på jakt etter barnet.
Pestalozzi Shaw

Barna nå for tiden er tyranner. De trosser sine foreldre, hiver maten i seg og tyranniserer sine lærere.
Sokrates

Lær de unge hvordan de skal tenke, ikke hva de skal tenke.
Sidney Sugarman

Allting er lett, bare man kan det.
Svensk ordtak

Det er meget mellom himmel og jord som læreren ikke vet om.
Svensk ordtak

For det første skjønner jeg ikke svaret ditt, sa læreren, for det andre er det galt.
Svensk ordtak

Jeg husker så dårlig, sa gutten, han skulle lese høyt til eksamen og kunne ikke.
Svensk ordtak

Jeg har aldri latt skolegangen påvirke utdannelsen min.
Mark Twain

Den som anser seg for ferdig utdannet, er ikke utdannet, men ferdig.
Ukjent

På sammen måte som det er usunt å spise når man ikke har lyst, så vil studier utført uten lyst ødelegge hukommelsen.
Ukjent

Kunnskap

Å vite når man vet noe og vite når man ikke vet noe - det er kunnskap.
Confucius

Man kan sove seg til lykke og penger, men ikke til kunnskap.
Dansk ordtak

For å kunne fordøye kunnskaper må man motta dem med lyst.
Anatole France

Å undre seg er begynnelsen til større innsikt.
Gresk ordtak

Heller boklig kløkt enn full vom.
Islandsk ordtak

Kunnskap kan være to ting; Det vi vet og det at vi vet hvor vi kan lære det vi ikke vet.
Samuel Johnson

Han blir ikke alltid fet som mye vet.
Norsk ordtak

Han kan mer enn sin ABC, den gutten.
Norsk ordtak

Nysgjerrighet er veken i kunnskapens lys.
PiWi

Man har ikke godt av å vite alt, sa kjerringa - hun kokte suppe på skipperens nattlue.
Svensk ordtak

Kunnskapens rot er bitter, men dens frukter er søte.
Svensk ordtak

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant