Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Bokanmeldelse: Matte med teskje
Bokinformasjon

Anmeldelse |  Innholdsfortegnelse |  Bokinformasjon

 

Under er det listet opp litt teknisk informasjon om boka, samt et nettsted hvor boka eventuelt kan bestilles.

Matte med teskje

Tittel: Matte med teskje
Forfatter: Ole Petter Jensen
Forlag: Matematikkforlaget
Utgivelsesår: 2000
ISBN 82-91009-08-2
Pris: 480 kroner
Sider: Omlag 750 i ett bind (tidligere fordelt på 2 bind)
Nettsted: www.matematikkforlaget.no

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant