Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Bokanmeldelse: Matte med teskje
Innholdsfortegnelse

Anmeldelse |  Innholdsfortegnelse |  Bokinformasjon

 

For å få et bedre inntrykk av hva en bok handler om, er det ofte lurt å lese gjennom innholdsfortegnelsen. Boka inneholder følgende 42 kapitler:

I Kvinner og matematikk
II Tall er kanskje mer enn du tror - Tall og tallsystem
III Negative tall
IV Brøk
V Prosent og promille
VI Desimalbrøk
VII Irrasjonale tall
VIII Benevnte tall og forholdstall
IX Algebra (bokstavtall - bokstavregning)
X Ligning av første grad med en ukjent
XI Ligningssett av første grad med to ukjente
XII Innledning til geometri
XIII Geometri
XIV Proporsjoner og proporsjonalitet
XV Kursregning
XVI Indeks og lønn
XVII Lønn, skatt og feriepenger
XVIII Serielån og annuitetslån
XIX Priskalkulasjon
XX Statistikk
XXI Sannsynlighetsregning
XXII Potenser
XXIII Kvadratrot
XXIV Kubikkrot, n-te-rot og n-te-gradsligning
XXV Andregradsligninger
XXVI Logaritmer og eksponentialligninger
XXVII Faktorisering av andregradspolynom
XXVIII Tredjegradsligninger og polynomdivisjon
XXIX Ulikheter av første og andre grad
XXX Funksjoner
XXXI Grafisk løsning av ligninger
XXXII Grafisk løsning av ulikheter
XXXIII Veksthastighet og derivasjon
XXXIV Tangent
XXXV Funksjonsdrøfting
XXXVI Arealet mellom x-aksen og en graf
XXXVII Fraktal geometri
XXXVIII Spiraler
XXXIX Tesselering
XL Boolsk algebra (boolean algebra) - Mer logikk
XLI Et løst og et par uløste matematiske problem - for spesielt interesserte
XLII Fra Pytagoras til Newton og litt til - Glimt fra matematikkens historie

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant