Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Karakterer 2002
(12. januar 2003)

Læringssenteret har lagt ut en oversikt over alle avgangskarakterene for grunnskolen. Dette gjelder både eksamenskarakter og standpunktskarakterer i alle fag. Statistikken kan leses på Læringssenterets karakteroversikt ved å klikke her.

Det har i etterkant vist seg at denne statistikken var full av feil. En skole som var i karaktertoppen for et fag, hadde ikke engang hatt eksamen i dette faget, og det samme var tilfelle for en annen skole som lå helt i bunnen. Flere andre skoler har også rapportert om feil.

Det kan være interessant å se på om det er lettest å gjøre det best på standpunktskarakteren eller eksamenskarakteren. Det er derfor gjort en sammenligning for alle fagene der det både er gitt standpunktskarakter og eksamenskarakter. Sammenligningen gjelder for hele landet under ett, og kan ses ved å velge fra menyen til venstre eller her.

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Karakterer

Karakterer 2002
Standpunkt vs eksamen
blyant